Ασφάλεια αυτοκινήτου: είμαστε πραγματικά ενημερωμένοι;

Αν και η ασφάλεια του αυτοκινήτου μας είναι ένα θέμα που στην καθημερινότητα μας είναι συνεχώς παρόν, καθώς όλοι χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, πολλές φορές δεν είμαστε όσο ενημερωμένοι χρειάζεται για αρκετά θέματα σχετικά με αυτή.
Το βασικότερα θέμα που πρέπει να γνωρίζουμε όταν κάνουμε ασφάλεια αυτοκινήτου, είναι για ποιο λόγο ακριβώς ασφαλιζόμαστε. Οι υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αφορούν την αστική ευθύνη, δηλαδή τυχόν υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που θα προκαλέσουμε με το αυτοκίνητό μας. Πιο συγκεκριμένα, με οποιαδήποτε ασφάλεια αυτοκινήτου και αν επιλέξουμε, βάση νόμου έχουμε κάλυψη για υλικές ζημιές 1.000.000 ευρώ ανά ατύχημα και για σωματικές βλάβες 1.000.000 ευρώ ανά θύμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν προκαλέσουμε ατύχημα με δική μας υπαιτιότητα, τόσο οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν όσο και τα τυχόν θύματα δικαιούνται αποζημίωση μέχρι του ποσού που περιγράψαμε παραπάνω.
Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες συνυπολογίζουν σε αυτό το βασικό πακέτο και την λεγόμενη φροντίδα ατυχήματος, δηλαδή με απλά λόγια την βοήθεια που θα μας παράσχει η εταιρεία σε περίπτωση ατυχήματος με το αυτοκίνητό μας. Οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη επιλέξουμε για το αυτοκίνητό μας πέραν της αστικής ευθύνης και της φροντίδας ατυχήματος δεν περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου.
Επειδή η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας, εκτός από απολύτως απαραίτητη, είναι και υποχρεωτική από το νόμο, είναι καλό να γνωρίζουμε τι ακριβώς πληρώνουμε κάθε εξάμηνο!

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο